Geven

Uw gift helpt ons mee om door Hem te groeien in ons geloof, Hem groot te maken in ons dagelijks leven en te getuigen van Jezus Christus.

Wij willen u daarvoor alvast van harte bedanken.

Collectes tijdens de samenkomsten

Tijdens de samenkomsten worden er meestal twee collectes gehouden.

U kunt online geven aan deze beide collectes via onderstaande knop.

Donaties die via de website worden gedaan kunnen alleen via iDEAL worden betaald.

Uw gift zelf overmaken via bank overschrijving

Uw gift zelf overmaken op NL21INGB0000192575 t.n.v. VBG Nehemia Dokkum o.v.v. Datum collecte en collecte doel. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Opmerking: Geeft u aub bij elke overboeking een heldere omschrijving zodat het bedrag daar terecht komt waar u het voor bedoeld heeft.

Onze projecten

ALGEMEEN

Een algemene gift komt ten gunste van de gemeente Nehemia, en zal daar gebruikt worden voor algemene zaken die de gemeente betreffen.

ZENDING

Als gemeente Nehemia zijn we actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld. Bij zending vindt evangelieverkondiging plaats buiten de gemeente via een zendeling.

KINDER- EN JEUGDWERK

Geven voor onze kinderen. Wat een uitdaging om elk van hen op hun niveau te vertellen van de Here Jezus.

ONDERHOUD GEBOUW

Een gift komt ten gunste voor het onderhoud van het gebouw waarin we samenkomen: 'De Poort'

FINANCIEEL ZORGTEAM

Met het project Financieel Zorgteam ondersteunen wij daar waar pastorale nood is. We geven op deze manier, waarbij de ongelijkheid die in Nehemia 5 benoemt wordt, praktisch handen en voeten aan ondersteuning in, en buiten onze gemeente.

EVANGELISATIE

Een gift aan Evangelisatie is voor het verspreiden van de Bijbelse boodschap in de regio Dokkum en omstreken.

Doneren?

Bedrag