04a752e_w253_gemeentezorgverbindi

Huiskringen

Nehemia kent naast de zondagse eredienst en een onderwijslijn, het systeem van de kleine kern. Bedoeld om onderlinge verbinding te hebben, waarbij je op elkaar te past, samen je leven deelt en samen praat en deelt over je geloof. Deze kleine kernen noemen we binnen Nehemia ‘huiskringen’, om reden dat we vaak bij iemand thuis samen komen. De ervaring leert dat iedere kring zijn of haar eigenheid heeft. Maar wat we allemaal wel gelijk hebben is dat we onze Heer en Heiland gevonden hebben, Hem willen volgen, Hem willen dienen en Hem willen verkondigen. Dat laatste is voor de éne groep in woorden, voor een andere groep in daden, of een combi van beide. Samen onze Heer en Heiland aanbidden, samen bidden, samen. Aan elkaar toevertrouwd!

Er zijn binnen Nehemia een aantal mensen die zich bezighouden met de zorg voor de kringen. Zij zijn aanspreekpunt voor de kringcoördinatoren. Daarnaast zijn ze er voor alle vragen die er leven bij gemeenteleden over kringen. De mensen die hierbij betrokken zijn staan rechtstreeks in verbinding met de Pastorale Oudsten waaronder deze zorg valt.

Waarvoor kun je het mailadres, huiskringen@nehemiadokkum.nl,  gebruiken als u geen mensen van de organisatie kent?

  • Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van een huiskring.
  • Als u met regelmaat in de gemeente komt en graag ook in de huiskringen mee wilt draaien.
  • Dat wanneer u om wat voor reden dan ook naar een andere kring zou willen gaan kunt u vertrouwelijk bij hen terecht.

U kunt ook contact opnemen met één van de pastorale oudsten.

Zo zijn we samen levende stenen zijn.

Taakgroep kringen