Yes!  De kinderkerk!

Alle kinderen van crèche t/m groep 8 zijn van harte welkom om met elkaar op avontuur te gaan en te genieten van de prachtige dingen uit Gods Woord.

Het jaarthema van '23/'24 is: ‘Op avontuur met God’

Kinderen van 0 t/m 2,5 jaar mogen vanaf 9:45 uur naar de crèche worden gebracht. De kinderen vanaf 2,5 jaar gaan bij binnenkomst eerst met hun ouders naar de dienst. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de kinderkerk.

 

De groepsindeling is dit jaar als volgt:

Vanaf 1 januari 2024
Crèche – beneden; links in de hal
Peuters – beneden; De Hoop: bij binnenkomst direct rechts.
Groep 1 en 2 – eerste verdieping; lokaal 2 (en 6)
Groep 3 en 4 – eerste verdieping; lokaal 5 (en The Gate)
Groep 5 en 6 – eerste verdieping; lokaal 1
Groep 7 en 8 – eerste verdieping; lokaal 4 (en 3)
Groep 7/8 blijft 1x per maand in de dienst.

De voorganger wordt van tevoren op de hoogte gesteld dat groep 7/8 in de dienst aanwezig is, zodat hij (hopelijk) rekening houdt met de kinderen. Ook proberen we dit zoveel mogelijk te combineren met tiener- en doopdiensten. Jij als ouder kunt natuurlijk je kind tijdens de dienst een beetje helpen door moeilijke begrippen uit te leggen en samen uit de Bijbel te lezen. Ook wanneer de dienst soms moeilijk te begrijpen is, kunnen kinderen altijd iets van waarde meenemen. Alleen al het zien van ouders in aanbidding of het horen van een getuigenis of gebed kan impact hebben. De kinderen wennen op deze manier aan het blijven in de dienst, waardoor de overgang naar de tieners minder groot is.

Heb je vragen? Neem gerust contact op via kinderwerk@nehemiadokkum.nl of vraag het de gastvrouw van het kinderwerk die op zondagochtend van 9:45 uur-10:00 uur in de hal aanwezig is.

poster 23_24
Schermafbeelding 2022-09-07 om 13.21.38

Speciaal voor groep 8

Dit jaar starten we vanuit Nehemia een samenwerking met VBG Bethel met het programma BE1! (spreek uit Be One - wees dezelfde; thuis, op school, in de kerk en bij anderen).

Groep 8 is om vele redenen voor kinderen een speciaal jaar. Niet alleen vanwege een schoolkeuze, maar ook vanwege het afsluiten van de Basisschool periode. Er komt een overgang naar het voortgezet onderwijs, een nieuwe omgeving waar uw kind zich opnieuw moet leren verhouden tot nieuwe en andere invloeden.

Zelfbeeld, Groepsdruk, Media invloed, Vriendschap en Seksualiteit zijn onderwerpen waar ze veel mee te maken gaan krijgen.

BE1 heeft als doel gemeente breed te werken naar een nieuwe generatie weerbare kinderen, tieners en volwassenen, die vanuit hun identiteit in Christus, onder leiding van Gods Geest, 'gezonde’ keuzes zullen maken om dit vervolgens als discipel van Christus uit te dragen naar de wereld om hun heen. Samengevat: Een weerbare generatie die vanuit een sterke identiteit in Christus met woord, levensstijl en levenskeuzes getuigen van hun leven met Jezus. Klik hier voor meer info.

Kinderkerk VBG Nehemia

Kinderen van alle leeftijden komen op zondagmorgen bij elkaar om aan de slag te gaan rondom Gods Woord. We willen elkaar leren kennen en samen plezier hebben. Wat geweldig dat we dit als gemeente aan de kinderen kunnen bieden!

Deze informatie hebben we gemaakt om jou te laten zien hoe de kinderkerk van VBG Nehemia eruitziet en om jou enthousiast te maken. Wij, jongeren en ouderen, vaders en moeders willen doorgeven wat we zelf van God ontvangen hebben.

Mensen die hun gaven en talenten in willen zetten om samen met een team van leiders en kinderen op avontuur te gaan. Een avontuur met Jezus als de Weg en de Bijbel als Waarheid. Zodat we ons doel bereiken: dat we samen met en voor Hem leven.

 

Schermafbeelding 2018-02-23 om 11.56.53

De waarden van de kinderkerk

Schermafbeelding 2018-02-23 om 11.57.18

Praktische informatie over de groepen

Crèche:

De baby’s en dreumesen tot 2½ jaar kunnen voor de dienst gebracht worden. Na de dienst worden de kinderen meteen weer opgehaald door de ouders. De crèche ruimte is op de begane grond. Er kan gebruik gemaakt worden van de slaapkamer.

Voor de andere groepen geldt dat de kinderen eerst met hun ouders mee gaan naar de dienst. Na het kindermoment of kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen groepen.

Peuters en kleuters worden gebracht en gehaald door hun ouders.

Ook de peuters en de kleuters hebben hun eigen lokalen. Als ze hun badge krijgen wordt er ook verteld in welke lokalen ze kinderkerk hebben.

BHV: Peuters en kleuters krijgen een badge met hun naam erop. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen keycords met hun naam. Gastkinderen kunnen een keycord halen bij de gastvrouw in de hal. In verband met de BHV worden de namen van de kinderen iedere zondag genoteerd op de BHV lijst.

Kinderkerk: Op de eerste verdieping en beneden in ‘t Anker (groep 5 en 6) bevinden zich de lokalen van de kinderkerk. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de dienst. Na het kindermoment of kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen groepen.

Afspraken kinderkerk: We willen investeren in een goede sfeer. Dit is niet alleen fijn voor de kinderen maar zeker ook voor de kinderwerkers.

Afspraken kinderkerk poster kopie 2

Methode's kinderkerk

Peuters: De peuters krijgen een prachtig programma aangeboden dat past bij de b-Boekjes. Dit zijn basisboekjes met een Bijbelverhaal op rijm. Iedere maand staat een Bijbelverhaal centraal. Er wordt rondom dit verhaal gespeeld en geknutseld.

IMG-20220207-WA0002 (1)
Groep 1 t/m 8: In deze groepen werken we met de methode Bijbel Basics. De methode biedt kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer aan: 1 keer in de onderbouw en 1 keer in de bovenbouw.

Zo wordt een brede basis gelegd voor bijbelopvoeding van kinderen en wordt recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. Ouders kunnen ook zelf een gratis account aanmaken om samen met de kinderen te kijken wat er in de kinderkerk behandeld is. Kijk op www.debijbel.nl/bijbelbasics