Vaste punten NEHEMIA Nieuws

Gemeentestichting Burgum
Voor informatie rondom de Samenkomsten in Burgum kunt u terecht op de website van VBG Burgum.
De website is: www.vbgburgum.nl

Reservering De Poort
Reserveren van De Poort kan per mail. Deze mail ontvangt Roelie Gorter. Graag bij de reservering vermelden waarvoor de reservering is en hoeveel personen er worden verwacht.
Reserveer hier een ruimte

Vanuit de ledenadministratie
Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen tijdig door aan de ledenadministratie.
Neem contact op met Jan Tiersma

Redactie Nehemia Nieuws
Wilt u iets plaatsen in de NEHEMIA Nieuws?
Stuur uw bericht op voor donderdagavond 24:00 uur.