Privacybeleid Nehemia Dokkum

Jouw privacy en onze verantwoordelijkheid

We vinden het erg belangrijk dat jij vertrouwen in ons hebt. Wij zien het dan ook als onze taak om jouw gegevens te beschermen. Wij realiseren ons volledig wat onze verantwoordelijkheid daarin is.

Hieronder maken wij duidelijk hoe we in alle veiligheid omgaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beschermd. De Vrije Baptistengemeente Nehemia te Dokkum respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens die jij ons verstrekt worden niet doorgegeven of verkocht aan bedrijven en/of andere instellingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de Vrije Baptistengemeente Nehemia te Dokkum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en andere bronnen die vermeld worden op onze website en daarbuiten.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Doel van gegevensinzameling, -bewaring en verspreiding:

Wij maken alleen intern gebruik van alle geregistreerde gegevens van onze leden en van bezoekers. Wij hechten er belang aan om niet alleen bekend te zijn met de gegevens van onze leden en bezoekers, maar ook dat leden en bezoekers elkaar onderling (leren) kennen. Om de veelheid van gegevens te beheren maakt de Vrije Baptistengemeente Nehemia gebruik van het relatiebeheerprogramma Scipio. Deze software wordt beheerd door of namens Hagru B.V. welke deel uit maakt van Hagru Beheer BV, met welke wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Een papieren ledenlijst, wordt 2x per jaar uitgebracht, en daar waar nodig op papier verstrekt.

We stellen ons op deze manier in staat om met elkaar verbonden te zijn, bij vreugdevolle momenten, maar ook op momenten van zorg en verdriet en onderlinge steun.

Elk nieuw lid verstrekt zijn persoonlijke gegevens en daar waar relevant gegevens rondom het gezin. Deze gegevens worden geregistreerd binnen Scipio. Vervolgens zijn betreffende personen in beeld van de gemeente en kan hij of zij bijvoorbeeld benaderd worden voor gemeentegerelateerde zaken. Elk nieuw lid geeft schriftelijk toestemming om vermeld te worden op de ledenlijst.

Wij maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indelingen in huiskringen
 • Indelingen in bedieningen
 • Indelingen in jeugdwerk
 • Doopdatum
 • Lidmaatschap
 • Trouwdata en jubilea

Toegankelijkheid van de gegevens:

Jij kunt te allen tijde vragen om inzicht in uw opgeslagen gegevens.Je zult deze inzage altijd krijgen. Op elk moment heb jij het recht om de Vrije Baptistengemeente Nehemia te vragen om persoonsgegevens en/of een deel daarvan uit de bestanden te wissen. De verwerking van alle persoonsgegevens wordt gedaan in Scipio, dit is een digitale, beveiligde omgeving. Scipio kent een uitgebreide structuur van toegangsrechten met als doel de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Alle gebruikers met toegang tot de bijzondere persoonsgegevens moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht.

Ons gebruik van gegevens die via onze website zijn binnengekomen:

Op onze website kunnen vragen worden gesteld t.a.v. gemeentezorg, geloofsvragen, jongvolwassenen groep, kinderwerk, tienerwerk en praktische vragen. Er worden dan persoonsgegevens gevraagd die gebruikt worden om jou van dienst te zijn. De gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens (de ledenlijst) waar over wij beschikken. Ook zullen deze gegevens niet gebruikt of verkocht worden aan derden. Als je vraag beantwoord is en/of er is verder actie ondernomen, dan worden je gegevens weer verwijderd.

Ons gebruik van gegevens die via andere communicatiekanalen zijn binnengekomen:

Wanneer jij een e-mail of andere berichten aan ons verstuurd, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen goed te verwerken en je van dienst te kunnen zijn als het gaat om antwoorden en/of andere actie. Ook hier worden de gegevens niet in combinatie gebracht met de andere gegevens waar wij over beschikken. Als de communicatie naar alle tevredenheid is afgerond worden ook deze gegevens verwijderd. Op onze website worden contactpersonen met voor- en achternaam benoemd, tenzij betreffende persoon aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Personen die een bestuurlijke rol of betaalde rol hebben worden met voor- en achternaam benoemd.

Social Media

Op onze social media-kanalen delen we geen persoonlijke informatie. We delen daar alleen foto’s, die gemaakt zijn op evenementen, en gegevens voor zover ze nodig zijn om onze communicatieboodschappen te ondersteunen en om bijzondere activiteiten onder jouw aandacht te brengen. We zijn ons er terdege bewust van dat er via andere kanalen van social media verhalen en foto’s over onze gemeente naar buiten kunnen komen. Deze kanalen worden niet centraal beheerd en vallen daarmee niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens die mensen zelf aanleveren via deze (online) kanalen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies, en maken op die manier dan ook geen gebruik om inzicht te krijgen in het gebruik van onze bezoekers. Wel kunnen we aan onze website zien welke pagina het meest wordt bezocht, en waar u als gebruiker de nadruk op legt.

Het maken van foto’s en video’s

Een kerkdienst van de Vrije Baptistengmeente Nehemia is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s en video’s worden gemaakt die intern worden gebruikt. We zijn terughoudend als het gaat om close-up-beelden. Van personen die in een dienst centraal staan zoals onze voorganger, gastspreker, oudste, leden van de muziekgroep, en anderen kunnen wel close-up beelden worden genomen, die later weer worden gebruikt. Het is mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken tegen deze foto’s en het gebruik daarvan. Onze diensten worden alleen met video opgenomen als het gaat om bijzondere diensten. In ons gebouw hangen een drietal beweegbare camera’s welke gebruikt worden de diensten op te nemen. Alleen de woordverkondigingen worden ( gesproken woord ) gestreamd naar onze website. Bezoekers zullen nooit expliciet in beeld worden gebracht, dan alleen als totaalbeeld. Gastsprekers worden van te voren ingelicht.

Privacy van kinderen

De online privacy van onze jonge kinderen is kritisch en heeft onze grootste zorg. We verzamelen niet meer gegevens dan redelijkerwijs nodig is. Wij zorgen ervoor dat foto’s en andere multimedia-uitingen alleen met toestemming van de ouders of verzorgers worden geplaatst.

Vragen en Feedback

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-03-2020. We controleren regelmatig of we nog voldoen aan het privacybeleid. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via onze website. Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Gemeentecentrum de Poort
Zaagmolenstraat 2
9101 AJ Dokkum
0519 – 294326
www.nehemiadokkum.nl
Functionaris Gegevensbescherming: privacy@nehemiadokkum.nl