Het avondmaal hoort tot het hart van de gemeente. Brood en wijn bepalen ons bij de kern waar het om gaat: Jezus’ overgave voor ons. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding om ons als zondige mensen te redden. Het avondmaal is vanaf het begin van de christelijke gemeente gevierd. In het boek Handelingen wordt gezegd dat de eerste christenen in Jeruzalem bleven volharden in het onderwijs van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (Hand. 2:42). Het avondmaal is in de loop der tijd heel verschillend gevierd. Als deel van een 1 gedachtenismaal Tekst: 1 Kor. 11: 24-25 De instelling van het avondmaal vond plaats nog voordat Jezus was overgeleverd. Het was nog voor zijn kruisdood dat Jezus zijn discipelen de opdracht gaf om het avondmaal te vieren. Die opdracht had te maken met het Pascha dat aanstaande was.

 

Binnen Nehemia kennen we een 'open' avondmaal. Dat betekent dat ook gasten aan de viering mee kunnen doen. Voordat de viering begint volgt hiervoor een uitnodiging. We vragen van gasten om te gaan staan om zich voor te stellen en te getuigen dat Jezus ook hen is gestorven en opgestaan!