Samenkomsten

Als antwoord op Gods grootheid en goedheid in ons dagelijks leven willen we Hem onze dank geven. Dit doen we door samen, door liederen, Hem te aanbidden als Heer van ons leven. In onze gebeden geven we onze zorgen, moeiten, pijn en mooie momenten aan Hem.

Wij ontvangen op zondag Zijn Woord vol met prachtige beloftes, onmisbare aansporingen en broodnodige aanwijzingen. Binnen onze gemeente preken we door Bijbelboeken, omdat we geloven dat heel de Schrift door God is ingegeven om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Tim. 3:16).

Daarnaast ontmoeten wij ook de Heer in brood en wijn op de eerste zondag van de maand. Daarin gedenken wij dat zijn Lichaam werd verbroken en Zijn bloed voor ons heeft gevloeid. Wij erkennen daarin dat wij onderdeel zijn van de vermenigvuldiging, die alleen kon ontstaan doordat er Iemand gebroken werd.
We ontmoeten ook elkaar, omdat we erkennen dat we elkaar nodig hebben als leden van dit plaatselijke lichaam. We zijn geroepen om met elkaar de grote liefde van God zichtbaar te maken.

Wat geloven wij?

 • God als Vader
  Volmaakt goed en liefdevol, schepper van alles wat is, doel en bestemming van mensen.
 • De Bijbel als gezaghebbend
  Het enige, door God geïnspireerde, door mensen doorleefde en gezaghebbende geschrift.
 • Jezus als Verlosser
  God en mens tegelijk, die de gevolgen droeg van onze fouten en daarmee onze enige hoop.
 • De Heilige Geest
  De Geest van God die mensen overtuigt en vanaf hun bekering vrede, kracht en wijsheid geeft.
 • Eén weg terug
  Wie vertrouwt op Jezus’ verlossing mag leven in vrede met God en uitzien naar eeuwig leven.
 • De kerk
  De kerk is universeel, maar het is de lokale kerk waar Christenen aanbidden en groeien.
 • De doop
  Door de doop toont een volwassene zijn geloof door zich te identificeren met Jezus’ dood.