De eindtijd en het wereldgebeuren in het licht van Gods masterplan

Als wij letten op het wereldgebeuren en alles wat er speelt in en rondom Israël dan is  het voor iedereen hoogstwaarschijnlijk duidelijk dat wij in een zeer turbulente tijd leven.

Gelet op wat er in de wereld gebeurd en door het bestuderen van de Bijbel zijn we er  diep van overtuigd dat wij de wederkomst van de Here Jezus spoedig mogen verwachten en dat God bezig is om zijn plan met Israël te realiseren om vervolgens zijn masterplan volledig in vervulling te laten gaan.

Daarom is het buitengewoon boeiend om in 2024 een grondige studie te maken van Gods Woord en te ontdekken hoe en wat de Here ons geopenbaard heeft over zijn masterplan.

Vanaf zondagavond 7 januari 2024 om 19:30 uur zal de serie preken / studies over de eindtijd starten.
Het ligt in eerste instantie in de bedoeling om deze serie van januari t/m juli 2024 te houden.
Voorlopig staan de volgende data vast: zondagavond 7 januari; 4 februari; 3 maart en 14 april. De data van de maanden mei t/m juli zullen nog bekendgemaakt worden.

Wij zullen ons buigen over hele bijzondere thema’s zoals :

  1. Het wereldgebeuren en Gods masterplan in het licht van de eindtijd;
  2. Wie is de rechtmatige eigenaar van het land Israël;
  3. De gebeurtenissen voorafgaand aan de voltooiing van Gods plan met Israël;
  4. Gods masterplan en de restauratie van Israël;
  5. Gods masterplan en het herstel van het Koninkrijk van Israël;
  6. De wederkomst van Christus en de  opname van de gemeente;
  7. De laatste gebeurtenissen rondom het geestelijk herstel van Israël.

Hebreeën 10:35-37 EBV24
‘Verlies daarom jullie vrijmoedigheid niet, want die zal een grote beloning met zich meebrengen. Want jullie hebben volharding nodig om de wil van GOD te doen en het beloofde te ontvangen. “Want er is nog maar weinig, zeer weinig tijd, totdat Hij die komt, komen zal en Hij zal niet te laat komen.’

Deze serie is online te volgen. Klik op onderstaande link.

Eindtijd studie 7 januari 2024 - Het wereldgebeuren en Gods Masterplan in het licht van de eindtijd

Eindtijd studie 4 februari 2024 - Wie is de rechtmatige eigenaar van het land Israël

Eindtijd studie 3 maart 2024 - Gods verborgen plan met Israël

Eindtijd studie 14 april 2024 - Gods plan met Zijn volk uit de heidenen en de restauratie van Zijn volk Israël 

Eindtijd studie 12 mei 2024 - De weg van Gods masterplan en het herstel van het Koninkrijk van Israël

Eindtijd studie 2 juni 2024 - De opname van de gemeente luidt de eindtijd in (1 Thess 4:13-18)